ALVER ART

Jag mediterar regelbundet, viktigt att kunna återta det inre rummet och se vad det innehåller samt utveckla och sortera....

Ett sätt att meditera för mig har målandet kommit att bli! Det är ofta ett kombinerat syfte av att tömma sinnet, ta emot tankar, budskap och känslor, och uttrycka de delarna som blir kontentan av meditationen i form av målandet. Jag målar fritt och ibland är det viktigare att hinna fånga känslorna och innehållet i en bild än att se till det tekniska så som proportioner, konventioner eller nogrannhet...

Jag lägger här upp de bilder som hittills vandrat till mig och ut genom händerna. En kortfattad info om tavlorna, vill man veta mer om dem kan man kontakta mig via webformuläret under fliken "kontakta mig""Io cresco" 150x120 cm blandteknik bl a akryl, tusch, metallfärg. canvas. 3000 kr.


"Nightwish" 70x100 cm blandteknik akryl, metall, aska, zink mm 1800 kr

"second coming"  70x50 cm, blandteknik tusch akryl metallfärg mm, canvas. 800 kr

"Hur långt går jag för att hjälpa?" tvådelad bild med sitt syfte i titeln, akryl tusch metall mm. 2x 30x20 , 500 kr

SÅLD

"inre nycklar till inte rum" Canvas 60x 35, blandteknik metallfärg, akryl flytande tusch mm, bör belysas från sidan för metallglödens skull, 500 kr

"Vem skall jag tro på?" canvas, 150x 100  cm, blandteknik akryl, flytande tusch, sand, tobak mm, 2300 kr

SÅLD

"the rapture" cancas  70x100 cm, blandteknik, akryl, tusch, sand, tobak, metall mm, 1800 kr


"Healingenergy #1 och #2, säljes tillsammans, canvas 2x50 x 70, blandteknik sand, akryl, tusch, tobak mm, 1800kr tillsammans

"Sing to me human" cancas 80x100 cm, blandteknik, akryl, tusch, aska, tobak, zink. 2200 kr RESERVERAD

"Inner creatures" Pannå monterad mot ram, bränd keramik, akryl, tusch, metall, 35x55, 850 kr

"kraftsamlande" canvas, 100x70 cm, blandteknik, akryl, tusch mm, 1800 kr

"collective mind" canvas 150 x120 cm, blandteknik, akryl, tobak, tusch, sand, 3200 kr

"Låna energi, ge energi"  Canvas, 100x60 cm, blandteknik, akryl, metall mm, 1200 kr