Ändring av namn från ART till ALSTER

14.09.2023 12:49

Det uppmärksammades mig att det finns annan aktör som använder Alver Art som beskrivning på sin konstproduktion, av helt annan karaktär. Jag vill inte blandas ihop med någon och väljer därför att fortsättningsvis kalla den delen av min verksamhet som skapar i bild och form för ALVER ALSTER (finns som flik i ovankant på huvudmenyn). Jag kommer fortsätta signera mina alster med bara Alver.