Gemensamt för tjänsterna

När du känner att du vill kontakta mig för någon tjänst, kan du förbereda dig på att fundera ut vad du verkligen vill ha ut av tiden och mötet. Skriv gärna ner i förväg det du vill fråga om eller ha ut av sittningen. Det är mitt mål att du skall bli så nöjd som möjligt. Jag förmedlar det jag får till mig. Tänk på att det inte alltid är uppenbart vad budskapen som kommer vid tillfället avser, därför kan det vara bra att skriva ner dem, och ta fram senare. Det kan vara bra att inte vara mycket uppstressad vid tillfället, försök gå ner i varv lite innan, likaså efteråt bör du ha tid för dig själv att smälta eller meditera över vad som kommit till oss vid sittningen.

 

CHECKLISTA INFÖR EN TID HOS MIG!!!

Bokning; via mail, lämna kontaktuppgifter så jag kan nå dig (ibland behöver tider ändras eller något klarifieras)

Datum/tid; Du noterar din tid, håller ordning på den själv.

Foto; en vecka innan din bokade tid smsar du en nytagen bild med synliga ögon på 070-6857365. Gäller samtliga besök oavsett innehåll eller om man varit hos mig tidigare. Det handlar om aktuella energier som jag behöver läsa in innan.

Hitta; Det finns en adress och vägbeskrivning på fliken"hitta" här på hemsidan. Jag kan inte hantera telefonsamtal innan du kommer, för att guida på telefon, jag sitter troligen i konsultation/healing med en klient o kan inte svara. Ditt ansvar att hitta/kolla upp innan vart du skall.

Bokad tid; Kom gärna i tid! Jag har inte mycket luft mellan bokningarna, kan inte dra över den bokade tiden, då blir någon annan lidande. Jag tar betalt efter hela timmar, alltså även om man kommer senare än utsatt tid. Jag kan inte heller gå och möta dig om du kommer alldeles för tidigt, av samma anledning, då måste jag göra uppehåll med pågående klient.

Konsultationen/healingen; Klienten ansvarar för att notera/spela in/minnas det som kommer fram vid tillfället. Jag gör endast kortare noteringar för eget bruk, inget som andra kan få ut något av, som underlag inför uppföljningsbesök.

Betalning; Jag tar from 170601 endast betalt via Swish eller kort, kvitto erbjuds via mail.

Återbud; lämnas snarast på mail/sms!! Då kan jag eventuellt erbjuda någon annan som har snabbt behov av mina tjänster den tiden. Uteblivna besök utan meddelande debiteras med halva kostnad för bokad tjänst. Är du sjuk och smittar stannar du naturligtvis hemma! 

Efter besöket;Jag har inga möjligheter att svara på kompletterande frågor eller nya, efter din sittning eller besök hos mig, i de fallen ber jag om att man bokar en ny tid! Det är därför viktigt att du känner att du noterat/spelat in och ställt de frågor du önskat svar på innan din bokade tid är över.

Kontakt;Samtliga tjänster utför jag inom ramen för mina arbetstider; Vardagar 08.00-18.00 Under den tiden utför jag all förberedelsetid 30-40 min inkänning/klient) bokningshantering mm och  administration. Svarar/återkommer inte vanligen utöver dessa tider. Jag tar endast bokningar via mail. Sms bevakar jag inte (förutom foton som skall komma den vägen). Telefonen är inte påslagen vanligtvis eftersom jag inte vill störa pågående möten.

Phu! Det kändes lite tufft att formulera sig i dessa termer,om något som jag av hela mitt hjärta vill kunna utföra för andras skull! Men jag har alltför ofta noterat vissa oklarheter runt dessa frågor och hur en del människor inte respekterar mina förutsättningar för att kunna tillhandahålla dessa tjänster för klienternas bästa. Så jag ber om respekt för ovanstående! Jag önskar er varmt välkomna till min verksamhet och hoppas att ni blir nöjda!

Ljus!