Energirensning

 

ENERGIRENSNING Platser och hus och situationer kan vara belastade av energi som upplevs obehaglig, tom ta sig uttryck i form av "spökerier" och fenomen. Det handlar om ett budskap av något slag, och ofta om andar som inte kommit till ro, eller om en omsorg från avlidna som vi uppfattar som skrämmande. Jag känner in på plats vad för slags energi det handlar om, och kontaktar den för att se vad som behövs för att den skall gå upp i ljuset som det är tänkt att den skall göra. Handlar det om närstående koppling till nu levande människor behöver jag och ni komma fram till vad som är acceptabelt att leva med, ofta är det en hjälp som man bör ta emot eller tacka nej till, och därefter hjälpa in i ljuset.  Det tar mellan en halv och en hel timme.