Själavägen och livsvägen


SJÄLAVÄGEN och LIVSVÄGEN. Din själ har en lång historia, som vi gör nedslag i vid de liv som varit centrala för själens lärdom och utveckling. Du kan få reda på tidigare liv och hur de kan ha sett ut för dig då, och hur det kan påverka dig än idag i form av beteenden och känslor som inte har någon förklaring i nuvarande livs skeende. Jag känner in energierna som kommer från dig och bilder som jag förses med av vägledare. Jag kan också behöva läsa av chakran/centran i kroppen, och det sker genom att jag håller händerna en bit från dig med en filt emellan. Vi kan också koncentrera oss på nuvarande livs väg, eller det vi kallar ödet och livsuppgift. Max en timme.