Andlig vägledning

 

 


 

 

ANDLIG VÄGLEDNING. Jag kanaliserar din/dina vägledares visdom till dig, eller någon särskild nära bortgången till dig, som du vill något eller om han eller hon har något budskap till dig. Vid en konsultation känner jag in energin som kan vara till bäst hjälp just då. Till min hjälp har jag mina och dina vägledare, vilka jag alltid frågar om lov först. Det är viktigt: jag kan inte se eller känna något dina vägledare inte tycker att du är redo för. Jag förmedlar inte heller sådan information som handlar om dramatiskt negativa besked. Däremot kan jag föreslå sådant som gynnar en väg ifrån en nedslående utveckling/ händelse. Jag har fått i uppdrag att främja positiv utveckling av själen, och fokuserar vägledningen därför mot att stärka och ge fakta för att du skall kunna växa och känna livets möjligheter. Jag är alltid ärlig i förmedlingen av det jag får till mig, och skulle det vara så att jag i vissa lägen inte får till mig information eller bilder, säger jag det. Det kan komma fram energier av olika nivåer, allt från avlidna anhöriga, platsbundna energier, universella energier, änglar och vägledare. Vi kallar dem olika beroende på i vilket sammanhang vi kommunicerar med dem och vem vi är som tolkar dem.  Det är en hjälp för mig om du kan ta med dig något personligt föremål som bär din energi, eller den du vill fråga om, som jag lånar för förstärkt energi under samtalets gång. Det kan vara tex en ring eller något annat du eller den andre haft stark koppling till. Samtalet tar max en timme.