Semester

12.10.2017 16:24

Jag kommer inte ha tillgång till mail, sms ed under perioden 18/10-27/10, men det går att skriva/skicka till mig som vanligt Jag läser och hanterar inkommen post och förfrågningar därefter.