Ungefärlig väntetid

24.04.2018 10:22

Jag har för närvarande ca 4,5 mån väntetid! Det är lång tid det vet jag. Jag jobbar på så mycket som bara går. Det är lite extra lång väntetid iom att jag kommer vara ledig lite under sommaren. Jag får ofta frågan om jag har en återbudslista e.d., vilket jag haft, men kommer inte behålla den i egentlig mening. Det är sällan det blir återbud och det innebär vanligen inte snabbare erbjuden tid att vara nummer tex 148  på en lista i det här fallet, tyvär. Jag har under våren inte bokat in distans/tel/skype -klienter, utan fokuserat på de som kan komma till mottagningen, vi får se om det kan korta ner väntetiderna något;)