Utveckla din andliga väg!

13.11.2014 20:32

Du kanske har önskat en tid att komma vidare med din andliga utveckling? Du kan kontakta mig för att tillsammans komma fram till ett upplägg och på ett ungefär hur många gånger du vill att vi skall träffas, men det kan vi alltid ändra efter behov. Vi tar reda på vilka energier du har och kan börja med, olika sätt att komma fram till hur just du kan utveckla dig, med tekniker och råd. Vi provar oss fram och testar olika vägar att komma vidare. Alla har vi något som går att utveckla om vi har viljan , rätt timing och universums godkännande;) pris enligt ordinarie prislista, se under "tjänster".