Pris

Jag tar betalt för tiden jag lägger ner, som fr o m 2020 innebär en och en halv timme (90 min) per mötestillfälle oavsett innehåll (därutöver kommer förberedelsetid med inkänning och korrespondens mm. men detta ingår i priset) Om jag skall komma till er behöver jag ta en ersättning för resa. Jag jobbar max 5 mil från Jönköping. Befinner ni er längre ifrån Jönköping behöver jag ta en större reseersättning/ ersättning för bortfall av bokbar besökstid hos mig, då kommer vi överens i förväg om detta:) Betalning sker företrädesvis med Swish via mobilen,. Du får alltid kvitto om du vill ha det, då mailar jag dig det efter ditt besök.

Jag har haft mycket tankar om det här med betalning, det känns märkligt att sätta ett pris på något som inte kan värderas, förutom av den som jag träffar i konsultation, vägledning eller healing etc. Det kan vara så att det upplevs som att allt stämmer som kommer fram i någon av mina tjänster, eller som om det uppstår frågetecken om vad det kan betyda. Kom ihåg att det kan vara så att det först en tid senare visar sig vad innebörden i en del budskap och uttolkningar betyder....

Jag har förmånen av att få jobba med det mest meningsfulla jag kan tänka mig: att få redskap att hjälpa människor genom att förmedla visdom och kraft från andevärlden och universum. Jag försöker alltid göra mitt yttersta i varje enskilt möte och hoppas på nöjda besökare.

Alla bokningar oavsett innehåll är 1,5 tim Pris: 1500kr

 

 

 

 

Jag bedriver ingen försäljning av varor i egentlig mening, men ett mindre urval av stenar, kristaller, tarotkort, pekare, pendlar, örtteer, oljor mm finns om du önskar snabbt komma igång med eget utforskande/egenvård.

Om man av någon anledning vill avboka sitt besök, är det helt ok med mig! Jag ser mycket hellre att jag får meddelande om detta i så god tid som möjligt än att man uteblir. Jag lägger annars ner ganska mycket tid o arbete på förberedelser för att kunna träffa en kund. Jag tar from jan 2017  ut en avgift på halva det bokade beloppet vid uteblivna besök som inte meddelas. Jag har ganska lång väntetid för att komma hit på en vägledning eller healing mm, därför blir det orätt mot de som annars får vänta länge,  som verkligen har för avsikt att komma. Det är inget stort problem, men jag ser ändå ett behov av att vara tydlig i detta....ömsesidig respekt helt enkelt!